ועדת האתיקה המחוזית - סיכום 2020

דבר ראש הלשכה חברות וחברים יקרים, אני שמח להציג בפניכם את סיכום הפעילות של ועדת האתיקה המחוזית בתל אביב לשנת .2020 לשכת עורכי הדין הוקמה כדי לשקוד על רמתו וטהרו של מקצוע עריכת הדין, ולשם כך הופקדו בידיה הסמכויות לקיים שיפוט משמעתי לחבריה. בשנים האחרונות אנו עדים לקולות הולכים וגוברים של ביקורת, מבית ומבחוץ, לצד הרצון להוציא את מערך המשמעת מידיה של הלשכה. אין צורך להכביר מילים אודות החשיבות הרבה הטמונה במעמדה העצמאי של הלשכה כאחד מעמודי התווך של מערכת המשפט. הלשכה היא נאמן הצי בור - הן הציבור הרחב שמכוחו היא קמה, ממנו קיבלה את סמכויותיה ולמענו היא פועלת, והן ציבור חבריהּ אותם היא מייצגת ומשרתת. חברותם של כל עורכי הדין בלשכה מבטיחה שוויון של כל העוסקים במקצוע באשר לקביעת נורמות התנהגות ולאכיפתן, ומנגד אי תלותו של עורך הדין ברשות , שמולה הוא ניצב בשם לקוחו, דרושה כדי ששיקול דעתו לא יהיה מושפע אלא מן הנורמות המקצועיות והמוסריות המנחות את עורכי הדין. מכאן גם נובע הצורך להדוף בנחישות כל ניסיון לסרס את מעמדה הייחודי והעצמאי של הלשכה, ותחת זאת יש לפעול לחיזוק מוסדותיה, ובפרט בתי הדין ה משמעתיים וועדות האתיקה, באמצעות הענקת סמכויות נוספות לבירור תלונות ולטיפול בעשבים שוטים. עיקרון זה הוא שהדריכני מאז כניסתי לתפקיד ולאורו פעלתי ללא לאות לשם הבטחת פעילותן התקינה של ועדות האתיקה. יחד עם יושב ראש ועד מחוז תל אביב, עו"ד עמית בכר , הוחלט כי במס גרת פיילוט תעניק המועצה הארצית תקציב ישיר לפעילות ועדת האתיקה המחוזית תל אביב באופן שאפשר לה להגדיל את מצבת כוח האדם שלה וכפועל יוצא מכך להגביר את קצב עבודתה ולפעול ביתר שאת לצמצום פערי הטיפול אותם ירשה משנים קודמות.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyMTcwOA==